Jump to content
Cover for Hantera trauma och PTSD (posttraumatisk stress)
Isbn: 978-91-8951-013-5
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: January 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 1 hour 14 minutes

Audiobook

Hantera trauma och PTSD (posttraumatisk stress)

Hantera trauma och PTSD (posttraumatisk stress)

Ljudboken har producerats i samråd med leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.

Har du varit med om någon händelse som fortfarande stör dig/påverkar ditt liv? Har det hänt att du känt dig påverkad eller upprörd i situationer som påminner dig om händelsen? Har du haft återkommande tankar, bilder och/eller mardrömmar om dina tidigare svåra erfarenheter fast du inte ville tänka på dem? Har du försökt att medvetet låta bli att tänka på dessa erfarenheter och/eller försökt undvika situationer som påminner dig om det? Har du känt dig orolig, nervös och varit större delen av tiden på din vakt, uppmärksam och reagerat kraftigt på till exempel plötsliga ljud? Har du känt dig oengagerad, ointresserad när det gäller aktiviteter du tyckt om tidigare eller känslolös, domnad i relationer till personer omkring dig?

Om du svarar ja på de flesta av dessa frågor så kan det innebära att du har utvecklat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

I boken varvas fakta med olika självhjälpsövningar.

Hur vi väljer att reagera på smärtsamma känslor kan vara skillnaden mellan att ta oss igenom traumat eller att hålla igång den och att göra den värre. Lär dig att "ta ett steg tillbaka" från dina tankar och köp inte in dem som sanning. En trauma-tanke är bara en tanke. Det är inte en återspegling av vem du verkligen är. Du måste stoppa din dragkamp med dina tankar och känslor. Släpp försöken att kämpa emot eller kontrollera dina trauma-tankar och känslor. Träna istället på att vara både öppen och villig att uppleva tankar och känslor för vad de är och inte vad du tror att de är.

De flesta människor som upplever trauma eller posttraumatisk stress agerar instinktivt som att de sitter fast i kvicksand. De kämpar emot och försöken att komma loss drar dem allt djupare, de blir än mer låsta och det hela förvandlas till något genuint traumatiskt.

Den teknik som lärs ut i den här boken involverar icke-dömande acceptans av nuet, särskilt kropps- eller känslomässiga förnimmelser, i kombination med icke-oro för framtiden. Du får lära dig att uppleva dina smärtsamma känslotillstånd, utan utvärdering, bedömning eller kontroll. Istället för att försöka undvika störande minnen eller känslor, lär du dig att samexistera med dem, observera dem och titta på dem på ett fristående sätt. Detta är lösningen för att du ska kunna frigöra dig från ditt trauma och ditt lidande.

Tänk på den här tekniken som din speciella mentala verktygslåda som du kan använda varje gång ditt trauma föranleder oro, ångest eller panik. Genom att tillämpa tekniken (även ofullständigt) kommer du alltid att röra dig i rätt riktning och läka dina besvär.

I boken kommer du att lära dig

-         hur du agerar på din oro, ångest eller panik så fort du blir medveten om dina förnimmelser

-         hur du släpper allt motstånd och bara accepterar det du känner

-         hur du blir så bekväm som möjligt med det oroliga obehaget

-         hur du tar bort känslan (illusionen) av hot när du inser att dina tankar är bara tankar och ingen patenterad och sann tolkning av verkligheten

-         hur du ska förhålla dig till dina tankar på ett helt nytt sätt, så att de får mycket mindre makt och inflytande över dig

-         hur du avdramatiserar smärtsamma och obehagliga tankar och på så sätt får dem att förlora sin förmåga att skrämma, oroa och stressa dig och att göra dig upprörd eller ledsen.

Välkommen till den nya eran, en kombination av KBT, ACT och mindfulness. Tekniken, en revolutionerande innovation inom psykologin, har vunnit stor spridning i hela världen under senare år.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone