Jump to content
Cover for Perspektivens linser
Isbn: 978-91-7465-893-4
Publisher: Nomen förlag
Category:
Society & Culture
Accessible since: April 2015

E-book

Perspektivens linser

Boken gör några nedslag i främst sociologiskt relevanta teorier och modeller från det senaste halvseklet - såsom rollteori, funktionalistisk teori, interaktionism, teorier om sociala ritualer och om sociala förändringsrörelser. Den kan tjäna som inledande orientering eller uppslag för studier i sociologi, socialpsykologi och angränsande samhällsvetenskaper. Syftet är att peka på aspekter och modeller som kan ha relevans och vidareutvecklas vid forskning om skeenden, konflikter och problem i det nutida ”senmoderna” samhället.

   Med en bakgrund i teoretisk filosofi och vetenskapsteori har Holger Värnlund varit verksam som lärare och handledare vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Göteborg.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone